Privatumo deklaracija

Šio privatumo patvirtinimo paskirtis

„KONE Corporation“, jos darbuotojai, partneriai, patronuojamosios ir susijusios įmonės („KONE“) yra įsipareigojusios saugoti jūsų privatumą ir asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis KONE tvarko vadovaudamasi tarptautiniais ir Europos duomenų apsaugos principais bei taikomais asmens duomenų įstatymais (įskaitant Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kai jis taikomas).

Šiame privatumo patvirtinime pateikiama išsami informacija apie KONE atliekamus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Jis gali būti papildytas konkretaus sprendimo privatumo patvirtinimais ir papildomais vietiniais dokumentais. Be to, atsižvelgiant į taikomus privatumo įstatymus, jūsų, kaip duomenų subjekto, turimos skirtingos teisės skirtingose šalyse taip pat gali skirtis. Šiame privatumo patvirtinime nurodome Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų suteikiamas teises.

Šis privatumo patvirtinimas yra padalytas į skirtingus skyrius, susijusius su skirtingomis loginėmis KONE asmens duomenų tvarkymo funkcijomis. Šio privatumo patvirtinimo pabaigoje gausite informacijos apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

 1. KONE tinklalapiai ir interneto paslaugos
 2. KONE ryšių su klientais valdymo duomenų bazės
 3. KONE tiekėjų ir subrangovų duomenys
 4. Duomenų subjektų teisės
 5. Privatumo patvirtinimo atnaujinimai

Duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija

Duomenų subjekto požiūriu, duomenų subjekto asmens duomenų valdytojas yra vietinė KONE grupės įmonė, su kuria tas duomenų subjektas bendradarbiauja ar bendradarbiavo arba kitaip palaiko artima ryšį.

Dauguma KONE naudojamų priemonių ir procedūrų yra pasaulinio pobūdžio ir jas vietiniams KONE juridiniams subjektams centralizuotai teikia „KONE Corporation“. Taikant šias pasaulines priemones ir procedūras, asmens duomenis jungtiniu būdu valdo vietinė KONE grupės įmonė ir „KONE Corporation“.

Visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais duomenų subjektai gali kreiptis į KONE pasinaudoję šia kontaktine informacija:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finland (Suomija)
Telefonas: +358 204 751
Kontaktinis asmuo: visuotinis duomenų apsaugos teisės advokatas, personaldatarequest@kone.com

Visas užklausas, susijusias su duomenų subjekto teisių naudojimu, galima siųsti KONE, pasinaudojus kone.com tinklalapyje (http://www.kone.com/en/contact.aspx) pateikta kontaktine forma (pasirinkite parinktį „Pasiteiravimas dėl asmens duomenų“).

1. KONE tinklalapiai ir interneto paslaugos

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie tai, kaip KONE tvarko jūsų asmens duomenis, susijusius su šia svetaine ir kitomis KONE internetinėmis paslaugomis („Svetainė“). Jūsų asmens duomenis, surinktus šioje Svetainėje, KONE tvarko vadovaudamasi šiuo privatumo patvirtinimu ir taikomais teisės aktais. Jei planuojate naršyti šioje Svetainėje ar kitaip ją naudoti, atidžiai perskaitykite šį privatumo patvirtinimą. Jei nesutinkate su šiuo privatumo patvirtinimu, turite išeiti iš Svetainės.

1.1 Surinkti asmens duomenys

Paprastai Svetainėje galite lankytis neįvesdami jokių asmens duomenų. Svetainė techniškai yra padalyta į atskiras dalis. Kai kuriose iš jų galime rinkti asmens duomenis, o kitas galima naudoti be jokių asmens duomenų tvarkymo.

Kai lankotės Svetainėje, tam tikrą techninę ir kitą informaciją jūsų kompiuteris automatiškai siunčia mums (t. y., IP adresą, naršyklės tipą ir jūsų apsilankymo priežastį). Informaciją apie jūsų svetainės naudojimą taip pat renkame pasinaudodami slapukais. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. šio privatumo patvirtinimo skyrių apie slapukus.

Tam tikrose Svetainės vietose jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens duomenis ir (arba) užsiregistruoti, kad galėtumėte pasiekti norimą paslaugą. Kai užsiregistruosite Svetainėje arba jums kitaip bus priskirtas specifinis identifikacijos kodas, leidžiantis pasiekti paskyras, galime paprašyti jūsų pateikti tam tikrą informaciją.

1.2 Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

KONE asmens duomenų, renkamų Svetainėje, tvarkymo tikslas:

 • užtikrinti veiksmingą ir saugų Svetainės naudojimą;
 • tobulinti Svetainę, kad būtų teikiamos aukštesnės kokybės ir įvairesnės paslaugos;
 • teikti tinkintas paslaugas ir turinį, atsižvelgiant į jūsų specifinius poreikius ir interesus;
 • gerinti jums teikiamas paslaugas;
 • susisiekti su jumis;
 • vykdyti tyrimus ir rinkti statistinius duomenis (pvz., kokiose mūsų Svetainės dalyse lankosi naudotojai ir kiek laiko jie praleidžia Svetainėje).

KONE siekia teikti rentabilias paslaugas, kad jums nereikėtų atskirai registruotis kiekvienai Svetainėje teikiamai paslaugai.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra KONE teisėti interesai, susiję su anksčiau išvardytais tikslais. Kai to reikalaus taikomi teisės aktai, KONE paprašys duomenų subjekto sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.3 Asmens duomenų šaltinis (-iai) ir saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba jam naudojant Svetainę.

Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia, atsižvelgiant į jų rinkimo tikslus. Po to asmens duomenys bus efektyviai panaikinti ar padaryti anonimiškais.

1.4 Slapukai

Retkarčiais KONE gali jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje patalpinti informacijos, žinomos kaip „slapukai“, kuri padės mums jus identifikuoti. Tai galėsime padaryti, jei būsite davę sutikimą, kad jūsų kompiuteryje ar įrenginyje būtų naudojami slapukai (pvz., būsite pasinaudoję sutikimo funkcija arba pakeisite naršyklės parametrus). Slapukai suteikia KONE informacijos, kaip ir kada naudojote Svetainę, ir padeda KONE tobulinti Svetainę, kad galėtu teikti geresnes paslaugas. Šiuo metu slapukai naudojami daugumoje interneto svetainių. Jei nenorite gauti slapukų, galite juos išjungti pakeitę naršyklės parametrus arba pasinaudoję KONE slapukų nustatymo įrankiu. Atminkite, kad išjungę slapukus galite netekti prieigos prie tam tikrų Svetainės paslaugų.

1.5 Pakartotinė rinkodara

Siekiant rodyti reklamą pagal jūsų paskutinį apsilankymą Svetainėje, Svetainėje gali būti naudojama „Google AdWords“ pakartotinė rinkodara („Pakartotinė rinkodara“). Svetainėje naudojamos Pakartotinės rinkodaros tikslas - didinti informuotumą apie KONE sprendimus ir paslaugas. Informacija apie apsilankymus renkama jūsų kompiuteryje patalpinus trečiosios šalies slapuką. Su Svetainės naudojimu susijusios Pakartotinės rinkodaros galite atsisakyti KONE slapukų nustatymo priemonėje. Apsilankę „Network Advertising Initiative“ svetainėje, pakeitę pakartotinės rinkodaros parametrus „Google Ad Settings“ svetainėje arba išjungę slapukus galite pasinaudoti platesnėmis atsisakymo galimybėmis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainių naudojimu.

Atsisakyti „Google AdWords“ pakartotinės rinkodaros »

1.6 Svetainės analizė

Siekdama tobulinti Svetainės turinį KONE renka statistinius duomenis apie Svetainės naudotojus, tam panaudodama tokius svetainės analizės įrankius, kaip „Adobe Analytics“ ir „Google Analytics“. Paprastai šie duomenys yra anonimiški, tačiau jei atsisiųsdami turinį iš svetainės nurodėte savo tapatybę, prisijungėte prie KONE internetinės paslaugos arba į svetainę patekote per el. laiške pateiktą saitą, gali būti, kad galėsime nustatyti jūsų Svetainės naudojimo analizės duomenis. Jei norite uždrausti KONE stebėti jūsų apsilankymus Svetainėje, galite naudoti KONE slapukų nustatymo priemonės atsisakymo funkcijas. Jei lankydamiesi KONE svetainėse naudojate skirtingus kompiuterius ir (arba) naršykles, turėsite šį veiksmą pakartoti. Norėdami atsisakyti „Google Analytics“, galite atsisiųsti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Atsisakyti „Google Analytics“ »

1.7 Asmens duomenų perdavimas

KONE neperduos jokių asmens duomenų už „KONE Corporation“ ar jos partnerių, susijusių įmonių, patronuojamųjų įmonių ir subrangovų ribų. Dėl techninių ir praktinių reikalavimų, kai kurie asmens duomenys gali būti tvarkomi subrangovų, veikiančių ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvėje, arba subrangovų serveriuose, esančiuose ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvėje. Tačiau tokie subrangovai yra pasižadėję laikytis KONE duomenų tvarkymo standartų.

KONE gali patikimoms trečiosioms šalims teikti jungtinius statistinius duomenis apie savo klientus, pardavimus, srautų modelius bei kitą susijusią Svetainės informaciją, tačiau į šiuos statistinius duomenis asmens duomenys nebus įtraukti.

2. KONE ryšių su klientais valdymo duomenų bazės

Kaip ir dauguma kitų įmonių, pardavimo ir rinkodaros veiksmams valdyti ir sekti KONE naudoja ryšių su klientais valdymo (CRM) duomenų bazes. KONE CRM duomenų bazėse yra mūsų esamų klientų, potencialių klientų ir kitų įmonių atstovų, su kuriais KONE yra užmezgusi ar nori užmegzti verslo ryšius, asmens duomenų. KONE CRM duomenų bazėse taip pat gali būti KONE klientų klientų arba galutinių vartotojų, kurie kreipiasi į KONE dėl KONE prižiūrimų liftų, eskalatorių ar kitos įrangos, asmens duomenų bei su išorinėmis suinteresuotomis šalimis, su kuriomis KONE nori susisiekti ir pateikti bendros informacijos apie KONE ir jos verslą, (pvz., žiniasklaidos atstovais, ekonomikos nuomonių formuotojais) asmens duomenų.

Šiame skyriuje pateikiama daugiau informacijos apie KONE asmens duomenų tvarkymą, susijusį su CRM.

2.1 Surinkti asmens duomenys

CRM tikslais renkama ir tvarkoma tokia informacija:

 • vardas, pavardė;
 • pareigos;
 • el. pašto adresas;
 • mobiliojo telefono numeris;
 • laidinio telefono numeris;
 • fakso numeris;
 • adresas;
 • kalba;
 • galima kita su verslo santykiai susijusi informacija.

Tokia asmeninė informacija toliau šio privatumo patvirtinimo 2 skyriuje vadinama „asmens duomenimis“, o asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, vadinami „duomenų subjektais“.

2.2 Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

KONE asmens duomenų tvarkymo tikslas – palengvinti KONE verslo vykdymą, palaikyti pardavimo veiksmus, valdyti tiekimą, priežiūros paslaugas ir sąskaitų faktūrų išrašymą, susisiekti su klientais sandorių valdymo ir rinkodaros tikslais bei kitaip palaikyti ryšius su klientais. KONE taip pat gali naudoti asmens duomenis incidentams ir pretenzijoms nagrinėti bei kliento pageidaujamai pagalbai teikti.

KONE gali susisiekti su duomenų subjektais vykdydama klientų lojalumo apklausas. Siekdama tobulinti savo paslaugas KONE norėtų, kad apklausos atsakymuose būtų nurodytas kliento kontaktinio asmens vardas. Jūsų vardo ir bet kokių kitų asmens duomenų, susijusių su klientų lojalumo apklausomis, tvarkymas vykdomas gavus jūsų sutikimą. Visi tokių apklausų metu surinkti atsakymai ir duomenys KONE klasifikuojami kaip slapti, o juos tvarkant bei perduodant taikomos atitinkamos saugos priemonės.

Asmens duomenų tvarkymas reikalingas vykdant pardavimo sandorius, kurių šalimi yra kliento įmonė. Be to, asmens duomenų tvarkymas reikalingas įgyvendinant teisėtus KONE interesus, susijusius su įprastais verslo tikslais. Kai to reikalaus taikomi teisės aktai, KONE paprašys duomenų subjekto sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo.

2.3 Asmens duomenų šaltinis (-iai) ir saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys gaunami iš klientų arba jiems naudojant KONE produktus bei paslaugas. Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš KONE atstovų, remiantis jų verslo santykiais su duomenų subjektais. Tam tikrais atvejais KONE gali rinkti asmens duomenis iš viešųjų registrų bei kitų patikimų išorinių šaltinių.

Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia, atsižvelgiant anksčiau nurodytus tikslus. Po to asmens duomenys bus efektyviai panaikinti ar padaryti anonimiškais.

2.4 Asmens duomenų perdavimas

Apskritai, KONE naudoja asmens duomenis tik savo vidiniais verslo tikslais ir neperduoda duomenų jokioms išorinėms šalims. KONE patronuojamosios įmonės, subrangovai ir kiti paslaugų teikėjai gali pasiekti ir tvarkyti kai kuriuos asmens duomenis tiek, kiek reikia anksčiau nurodytais tikslais. KONE užtikrina, kad tokios trečiosios šalys visada laikytųsi sutarčių, kuriose išdėstyti pakankami duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimai.

Dėl techninių ir praktinių reikalavimų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi už ES / EEE ribų. KONE užtikrins, kad tokie perdavimai turėtų teisinį pagrindą.

3. KONE tiekėjų ir subrangovų duomenys

„KONE Corporation“, jos darbuotojai, partneriai, patronuojamosios ir susijusios įmonės (kartu vadinamos „KONE“) KONE tiekėjų ir subrangovų atstovų kontaktiniams duomenims valdyti naudoja sprendimus ir duomenų bazių technologiją. Šiame privatumo patvirtinime pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip KONE tvarko asmens duomenis, susijusius su tokiais tiekimo ir pirkimo veiksmais („Tiekėjų duomenų bazės“).

3.1 Surinkti asmens duomenys

Tiekėjų duomenų bazių tikslais renkama ir tvarkoma tokia informacija:

 • vardas, pavardė;
 • pareigos;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • adresas;
 • sąskaitų faktūrų informacija;
 • galima kita su verslo santykiai susijusi informacija.
 • subrangovų darbuotojų vardai ir pavardės, gimimo datos, kontaktinė informacija, įdarbinimo informacija, kvalifikacija ir sertifikatai, kita asmeninė informacija, kurios reikia KONE klientams, norint užtikrinti tinkamą patekimo į statybvietes kontrolę ir saugą.

Tokia asmeninė informacija toliau šio privatumo patvirtinimo 3 skyriuje vadinama „asmens duomenimis“, o asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, vadinami „duomenų subjektais“.

3.2 Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

KONE tvarko asmens duomenis, kad palengvintų KONE tiekimo, pirkimo, sąskaitų faktūrų tvarkymo ir sutarčių valdymo veiksmus. KONE taip pat gali naudoti informaciją pretenzijoms spręsti arba incidentams valdyti bei tiekėjų įsipareigojimams vykdyti.

KONE gali naudoti kontaktinę informaciją bendresniems ryšiams ir tiekėjų ryšiams valdyti, pvz., siunčiant susijusią KONE operacijų ir būsimų įvykių informaciją.

Be to, norėdama vykdyti su operacijų kokybe ir sauga susijusius įsipareigojimus, KONE turi gebėti patikimai nustatyti bet kokius KONE dirbančius išorinius asmenis. Norėdama nustatyti išorinius darbuotojus KONE turi tam tikrą asmeninę informaciją apie išorinius darbuotojus saugoti mūsų Tiekėjų duomenų bazėse. KONE Tiekėjų duomenų bazėse saugoma informacija apie išorinius darbuotojus bus naudojama tik išoriniams darbuotojams identifikuoti ir valdyti, kai tai susiję su jų KONE atliekamu darbu.

KONE tvarko asmens duomenis, nes to reikia tiekimo sutarčiai vykdyti ir (arba) nes to reikia teisėtiems KONE interesams, susijusiems su įprastais verslo tikslais, įgyvendinti. KONE gali būti įpareigota rinkti tam tikrą informaciją apie tiekėją, jo darbuotojus ir atstovus pagal taikomus vietinius teisės aktus. Tokie įsipareigojimai gali būti susiję su, pvz., saugos reikalavimais, mokesčiais, draudimu ir kitais rangovo įstatyminiais įsipareigojimais bei atsakomybė, kai sudaroma darbų rangos sutartis. Kai to reikalaus taikomi teisės aktai, KONE paprašys duomenų subjekto sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo.

3.3 Asmens duomenų šaltinis (-iai) ir saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys gaunami iš tiekėjų arba kai tai susiję su jų ir KONE verslo santykiais. Informacija apie išorinius darbuotojus paprastai gaunama iš subrangovų įmonių, kuriose dirba tokie asmenys. Tam tikrais atvejais KONE gali rinkti asmens duomenis iš viešųjų registrų bei kitų patikimų išorinių šaltinių.

Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia, atsižvelgiant anksčiau nurodytus tikslus. Po to asmens duomenys bus efektyviai panaikinti ar padaryti anonimiškais.

3.4 Asmens duomenų perdavimas

Apskritai, KONE naudoja asmens duomenis tik savo vidiniais verslo tikslais ir neperduoda duomenų jokioms išorinėms šalims. KONE patronuojamosios įmonės, subrangovai ir kiti paslaugų teikėjai gali pasiekti ir tvarkyti kai kuriuos asmens duomenis tiek, kiek reikia anksčiau nurodytais tikslais. KONE užtikrina, kad tokios trečiosios šalys visada laikytųsi sutarčių, kuriose išdėstyti pakankami duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimai.

Dėl techninių ir praktinių reikalavimų, asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi už ES / EEE ribų. KONE užtikrins, kad tokie perdavimai turėtų teisinį pagrindą.

4. Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai gali bet kuriuo metu kreiptis į KONE ir paprašyti prieigos prie savo asmens duomenų. Duomenų subjektų prašymu KONE ištaisys arba ištrins bet kokius nepakankamus, netikslius arba pasenusius asmens duomenis. Duomenų subjektų prašymai gali būti siunčiami KONE, pasinaudojus kone.com tinklalapyje (http://www.kone.com/en/contact.aspx) pateikta kontaktine forma (pasirinkite parinktį „Pasiteiravimas dėl asmens duomenų“).

Jei asmens duomenų tvarkymas atliekamas gavus sutikimą, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu sutikimą atšaukti. Jei asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisėtais KONE interesais, duomenų subjektas gali prieštarauti tokiam tvarkymui, remdamasis konkrečiomis atskiromis aplinkybėmis. Paprašius, duomenų subjektas turi nurodyti tokias su prieštaravimu susijusias aplinkybes.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, duomenų subjektai taip pat gali prieštarauti jų asmens duomenų tvarkymui bei prašyti perkelti duomenis. Jei duomenų subjektai turi klausimų ar pastabų dėl KONE tvarkymo veiksmų, jie taip pat turi teisę pateikti ieškininį pareiškimą atitinkamai priežiūros institucijai.

KONE gali atmesti prašymą arba už jo patenkinimą imti pagrįstą mokestį, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, arba KONE turi kitą teisėtą pagrindą atmesti prašymą. Toks teisėtas pagrindas galėtų, pavyzdžiui, neleisti KONE panaikinti asmens duomenų, kuriuos reikia išsaugoti pagal vietinius teisinius reikalavimus, arba užtikrinti įrašų nuoseklumą iki vietinės pretenzijos laikotarpio pabaigos. KONE taip pat gali reikėti saugoti duomenis, kad galėtų įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

Taip pat atminkite, kad jei KONE užblokuos ar panaikins jūsų asmens duomenis pagal prašymą, KONE gali nebegalėti teikti paslaugų, kurias norėtumėte naudoti, kurias anksčiau užsisakėte arba kurių prašėte, arba teikti jums turinio, kurį norėtumėte atsisiųsti ar gauti.

5. Privatumo patvirtinimo atnaujinimai

KONE nuolat siekia tobulinti savo Svetainę, verslą ir su duomenų apsauga susijusius procesus, todėl pasilieka teisę koreguoti šį privatumo patvirtinimą. KONE tikisi, kad retkarčiais peržiūrėsite šį privatumo patvirtinimą ir patikrinsite, ar yra kokių nors pakeitimų. Tiek, kiek reikalauja taikomi privatumo teisės aktai, KONE gali susisiekti su jumis per kitas sąsajas arba naudodama surinktą kontaktinę informaciją, kad suteiktų informacijos apie naujinimus, kurie jums, kaip duomenų subjektui, gali turėti esminį poveikį.

Privatumo deklaracija

Slapukai

Mes naudojame slapukus, siekdami optimizuoti svetainės funkcionalumą ir suteikti Jums geriausią patirtį naršant mūsų svetainėje. Jeigu sutinkate su visais slapukais, tiesiog spustelėkite mygtuką „Priimti“. Taip pat galite peržiūrėti mūsų privatumo politiką..

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Aplankykite šalies svetainę