Teisinė informacija

Jei lankotės bendrovės „KONE Corporation“ arba bet kokių jos pavaldžiųjų įmonių (toliau – KONE) tinklalapiuose, esančiuose interneto svetainėje www.kone.com, arba jos subsvetainėse (toliau bendrai – svetainė), laikoma, kad sutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis. Jei su kuriomis nors šių sąlygų nesutinkate, lankytis šioje svetainėje negalite.

Jei lankotės bendrovės „KONE Corporation“ arba bet kokių jos pavaldžiųjų įmonių (toliau – KONE) tinklalapiuose, esančiuose interneto svetainėje www.kone.com, arba jos subsvetainėse (toliau bendrai – svetainė), laikoma, kad sutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis. Jei su kuriomis nors šių sąlygų nesutinkate, lankytis šioje svetainėje negalite.

Ribota licencija

Bendrovė KONE, laikydamasi čia nurodytų sąlygų ir visų atitinkamų vietos įstatymų bei reglamentų, jums suteikia neišskirtinę, neperduodamą, asmeninę ir ribotą teisę pasiekti, naudoti ir peržiūrėti šią svetainę bei kartu su ja pateikiamą medžiagą tik jūsų asmeniniais tikslais. Šis įgaliojimas nėra svetainės ar bet kokios joje pateikiamos medžiagos nuosavybės perdavimas. Jo atžvilgiu taikomi tokie apribojimai: (i) visų svetainės kopijų ir jose pateiktos medžiagos atžvilgiu privalote laikytis visų autorių teisių apsaugos ir kitų su nuosavybe susijusių KONE reikalavimų; (ii) negalite modifikuoti, platinti, perduoti arba išsaugoti šios svetainės arba jos medžiagų jokiais būdais, taip pat negalite jos viešai atgaminti arba rodyti, arba kitaip naudotis šia svetaine arba joje pateikta medžiaga bet kokiais viešais arba komerciniais tikslais, išskyrus tuos, kurie aiškiai čia leidžiami.

Autorių teisės

Šios svetainės turinio autorių teisės yra saugomos © „KONE Corporation“. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos, yra saugomos.

Prekių ženklai

Prekių ženklai KONE, „Monospace®“, „Ecodisc®“, „Minispace™“, „Maxispace®“, „PowerDisc®“, „TranSys™“, „KONE EcoMaster®“, „KONE e-OPTIMUM™“, „Alta™“, „KONEMATIC™“, „KoneXion™“, „KONE Care™“, „KONE Polaris™“, „TravelMaster™“, „TransitMaster™“, „Dedicated to People Flow™“ ir visi kiti KONE prekių ženklai, KONE produktų pavadinimai, logotipai, komerciniai simboliai, prekiniai pavadinimai, šūkiai (ir registruoti ir neregistruoti) bei paslaugos yra bendrovei KONE priklausantys prekių ženklai. Tai, kad jums leidžiama lankytis šioje svetainėje, nereiškia, kad jums kaip nors (pvz., netiesiogiai arba atsisakant nuosavybės) suteikiama licencija arba teisė naudoti bet kokius svetainėje pateikiamus ženklus, jei tam nėra gautas išankstinis KONE sutikimas raštu.

Svetainės modifikavimas

KONE pasilieka teisę keisti arba modifikuoti šios svetainės turinį, įskaitant šią teisinę informaciją, tačiau ja neapsiribojant, ir pašalinti arba apriboti prieigą prie svetainės bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo.

Atsakomybės atsisakymas

Šios svetainės turinys pateikiamas toks, koks yra, ir toks, koks pasiekiamas. Atsakomybė už naudojimąsi bet kokia svetainės informacija, įrankiais ir paslaugomis tenka tik naudotojui. KONE neužtikrina ir negarantuoja tokios informacijos, įrankių arba paslaugų tikslumo ar funkcionalumo. Svetainės pasiekiamumo, tikslumo, patikimumo arba turinio atžvilgiu neteikiamos jokios tiesioginės ar netiesioginės garantijos, išskyrus atvejus, kai atitinkamus reikalavimus apibrėžia taikomi įstatymai.

Atsakomybės apribojimas

Bendrovė KONE negali būti laikoma atsakinga už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, atskirą arba logiškai išplaukiančią žalą, negautą pelną arba verslo pertrūkius, atsiradusius dėl šios svetainės naudojimo arba negalėjimo ja pasinaudoti, arba dėl svetainėje teikiamų paslaugų, net ir tais atvejais, kai bendrovė KONE apie tokią žalą buvo įspėta, tačiau tik tada, kai tai neprieštarauja taikomiems įstatymams. Bendrovė KONE negali būti laikoma atsakinga už bet kokius svetainės netikslumus, veikimo vėlavimą arba gedimus. KONE taip pat neįsipareigoja naudotojams pranešti apie informacijos atnaujinimą. KONE neatsako už jokius nuostolius arba žalą, patirtą dėl jūsų pasitikėjimo bet kokiais šios svetainės duomenimis arba paslaugomis, arba duomenimis, kurios į svetainę įvedė naudotojas.

Nuorodos

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į svetaines bei kitus išteklius, priklausančius ir eksploatuojamus trečiųjų šalių. KONE neprisiima jokios atsakomybės ir neteigia užtikrinanti ar garantuojanti ką nors dėl medžiagos, kurią sukūrė arba paskelbė trečiosios šalys, į kurias svetainėje pateikiamos nuorodos.

Pateikta informacija

Jei bendrovei KONE el. paštu arba per svetainę pateikiate informaciją ar medžiagą (tokią kaip atsiliepimai, duomenys, atsakymai, klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, planai, užsakymai, prašymai ar pan.), laikoma, jog sutinkate, kad: (i) šioje medžiagoje negali būti jokių elementų, kurie būtų neteisėti, šmeižikiški, nešvankūs, pornografiniai, užgaulūs, priekabiaujamojo arba grasinamojo pobūdžio, arba dėl kitų priežasčių netinkami skelbti; (ii) prieš pateikdami bet kokią medžiagą privalote imtis visų pagrįstų priemonių, kuriomis atliktumėte bet kokių virusų arba kitų kenkėjiško pobūdžio elementų paiešką ir juos pašalintumėte; (iii) ši medžiaga turi priklausyti jums arba privalote turėti neribotą teisę ją mums pateikti, o KONE gali šią medžiagą paskelbti ir (arba) ją arba bet kokias joje paminėtas koncepcijas panaudoti savo produktuose neatlygintinai, neribotai, nenurodant šaltinio ir neprisiimant atsakomybės; (iv) prieš KONE negalėsite imtis jokių veiksmų, susijusių su pateikta medžiaga, ir prisiimsite atsakomybę, jei kokia nors šalis dėl jūsų pateiktos medžiagos imtųsi veiksmų prieš KONE.

Teisinė informacija

Slapukai

Mes naudojame slapukus, siekdami optimizuoti svetainės funkcionalumą ir suteikti Jums geriausią patirtį naršant mūsų svetainėje. Jeigu sutinkate su visais slapukais, tiesiog spustelėkite mygtuką „Priimti“. Taip pat galite peržiūrėti mūsų privatumo politiką..

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Aplankykite šalies svetainę